KINH NGHIỆM MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỚI DỊCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,252

Ngày đăng: 18/11/2021

KINH NGHIỆM MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỚI DỊCH

Đến nay, Ba Vì là huyện duy nhất tại Hà Nội cho học sinh một số cấp học được đi học trực tiếp. Sau gần 2 tuần mở cửa trường học trở lại, địa phương này cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác phòng dịch học đường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?