DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ VAY VỐN TỪ QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,165

Ngày đăng: 30/11/2021

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ VAY VỐN TỪ QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 04/2021/QÐ-TTg, về Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Ðổi mới công nghệ quốc gia (gọi tắt là Quỹ). Ðây là hành lang pháp lý để Quỹ tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng vào đầu năm 2018 do thiếu thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tín dụng khiến Quỹ chưa triển khai được hoạt động hỗ trợ tín dụng (cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn); thiếu đồng bộ giữa Luật Ngân sách Nhà nước và cơ chế của Quỹ quy định trong Luật Chuyển giao công nghệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Quỹ. Mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế sau đây. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?