CẦN SỚM CHI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,200

Ngày đăng: 30/11/2021

CẦN SỚM CHI TRẢ TIỀN PHÍ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Thưa quý vị, xem xét và sớm chi trả kinh phí quản lý bảo vệ rừng để người dân đảm bảo cuộc sống và tiếp tục quản lý bảo vệ rừng là kiến nghị của cử tri tại xã Ma Nới huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Phản ánh của PV THQHVN tại Tây Nguyên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?