“TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”: CẦN HIỂU RỘNG HƠN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,164

Ngày đăng: 26/11/2021

“TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”: CẦN HIỂU RỘNG HƠN

Những năm gần đây, việc đổi mới giáo dục được đẩy mạnh, cùng với đó là những trăn trở làm sao để khai phóng tối đa tiềm năng của người học, tăng cường sự sáng tạo và tư duy phản biện để tìm ra người tài. Tại hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới Giáo dục đào tạo” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức đã có ý kiến cho rằng cần bỏ khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” tại các nhà trường để nuôi dưỡng những con người chủ động hơn, sáng tạo hơn. Tuy nhiên, cách để đổi mới có nhất thiết phải là xóa sổ hoàn toàn cái cũ?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?