QUY ĐỊNH RÕ ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,136

Ngày đăng: 27/10/2021

QUY ĐỊNH RÕ ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đại biểu tán thành việc phân cấp mạnh, tăng thẩm quyền cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên cũng đề nghị, cần tiếp tục quy định, làm rõ thêm một số nội dung trước khi quyết định thông qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?