KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,162

Ngày đăng: 21/10/2021

KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tại kỳ họp này, ngay trong ngày khai mạc, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đây là dự án luật nhận được nhiều ý kiến quan tâm của các ĐBQH và cử tri cả nước. Ghi nhận của phóng viên THQH tại thành phố Đà Nẵng, qua hơn 5 năm triển khai, thi hành Luật Thống kê năm 2015, công tác thống kê đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt qua những cuộc Tổng điều tra về dân số, nhà ở, Tổng điều tra kinh tế. Tuy nhiên, những khó khăn, bất cập cũng cần được xem xét để có hướng bổ sung, sửa đổi, đảm bảo hiệu lực hiệu quả thống kê trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?