EVNCPC CHỦ ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI MÙA MƯA BÃO

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,606

Ngày đăng: 12/10/2021

EVNCPC CHỦ ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI MÙA MƯA BÃO

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện trong mùa mưa bão năm nay, Tổng Công ty điện lực miền Trung và các đơn vị điện lực thành viên khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã và đang chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tăng cường phối hợp, diễn tập, xử lý các sự cố trên toàn địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?