ĐỀ NGHỊ MỞ RỘNG CHẾ ĐỘ HƯỞNG BHXH CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,122

Ngày đăng: 27/10/2021

ĐỀ NGHỊ MỞ RỘNG CHẾ ĐỘ HƯỞNG BHXH CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến tại hội trường, cho ý kiến về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?