CỤM TIN VỀ NỘI DUNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA 62 TỈNH THÀNH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,166

Ngày đăng: 28/10/2021

CỤM TIN VỀ NỘI DUNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA 62 TỈNH THÀNH

Trong phiên thảo luận trực tuyến, tại điểm cầu tỉnh, thành phố, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến xung quan quy định về phong trào thi đua, nguyên tắc thi đua, khen thưởng; điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho người lao động trực tiếp...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?