CƠ CHẾ ĐẶC THÙ SẼ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỈNH PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,168

Ngày đăng: 27/10/2021

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ SẼ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC TỈNH PHÁT TRIỂN

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến ĐBQH tại các điểm cầu địa phương cho rằng, thể chế của Việt Nam có sự phân công, phân cấp các quy định về kinh tế tạo ra những ràng buộc và gây khó khăn cho nhiều địa phương phát huy đặc thù và hạn chế một số hoạt động của địa phương trong việc ban hành chủ trương, chính sách. Do vậy, cần thiết phải thông qua cơ chế đặc thù cho một số địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?