CÀ MAU: CẦN MẠNH DẠN GIAO QUYỀN CHO ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,720

Ngày đăng: 21/10/2021

CÀ MAU: CẦN MẠNH DẠN GIAO QUYỀN CHO ĐỊA PHƯƠNG

Thảo luận tại tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 vào sáng nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau đã đưa ra nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là kiến nghị Chính phủ cần dạn thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?