SƠN LA: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,036

Ngày đăng: 15/11/2020

SƠN LA: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

# Tính đến hết tháng 10/2020, Sơn La đã có hơn hai mươi hai nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 101,71% so với kế hoạch được giao. Để có được con số ấn tượng này, cán bộ công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội Sơn La đã nỗ lực quyết tâm cao với mục tiêu phát triển bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận tại một đơn vị tiêu biểu, Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?