GIÁ TRỊ TỪ GIÁO DỤC BỀN VỮNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 8,271

Ngày đăng: 21/11/2020

GIÁ TRỊ TỪ GIÁO DỤC BỀN VỮNG

Những người thầy, người cô không chỉ là người hướng dẫn trong quá trình học, mà còn là người chia sẻ kinh nghiệm, người bạn đồng hành trong suốt chặng đường tiếp sau đó. Giá trị của giáo dục vì thế không chỉ dừng lại khi học viên tốt nghiệp, quá trình học hỏi cũng không kết thúc ở một tấm bằng, mà ở sự hỗ trợ, liên kết bền vững, lâu dài về sau. Đây cũng chính là tôn chỉ của các chương trình đào tạo sau đại học của Đại học Ngoại thương nói chung, mà chương trình đào tạo EMBA nói riêng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?