XÂY DỰNG CẢNH SÁT BIỂN TINH, GỌN, MẠNH ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,473

Ngày đăng: 05/01/2021

XÂY DỰNG CẢNH SÁT BIỂN TINH, GỌN, MẠNH ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ

Sáng 05/01, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2015-2020, xác định phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo nhằm kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo hướng “tinh, gọn, mạnh“, đến năm 2030 lực lượng Cảnh sát biển hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?