SẼ ĐƯA CÔNG BINH VIỆT NAM THAM GIA GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,501

Ngày đăng: 08/01/2021

SẼ ĐƯA CÔNG BINH VIỆT NAM THAM GIA GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Chiều ngày 07/01, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?