PHỎNG VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG NĂM 2020

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,630

Ngày đăng: 04/01/2021

PHỎNG VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG NĂM 2020

Năm 2020 là năm đặc biệt của uy tín, vị thế Việt Nam trên trên trường quốc tế, trong đó toả sáng hình ảnh QĐNDVN trong đối ngoại quốc phòng, hình ảnh chiến sỹ "bộ đội Cụ Hồ" trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyến đầu tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống đại dịch. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra nhiều mục tiêu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?