PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN, LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TRÊN MẶT TRẬN ĐỐI KHÔNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,286

Ngày đăng: 21/01/2021

PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN, LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TRÊN MẶT TRẬN ĐỐI KHÔNG

Năm 2021 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là bắt đầu tuần tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quân chủng Phòng không Không quân sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng cũng như hình ảnh “người Chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?