KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,224

Ngày đăng: 28/09/2020

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng nay, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội. 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm, tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn Đảng viên trong Đảng bộ Quân đội dự Đại hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?