CHUYỂN ĐỐI SỐ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,437

Ngày đăng: 25/09/2020

CHUYỂN ĐỐI SỐ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH

Xu hướng trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay đều đang bước vào cuộc cách mạng 4.0 dựa trên nền tảng của chuyển đổi số, kinh tế số, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo hay các ứng dụng khác. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi số, phát triển Nông thôn mới định hướng nông nghiệp thông minh là xu thế tất yếu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?