KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 32,572

Ngày đăng: 24/09/2018

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ LÊN THĂM LÀO CAI

Sáng 23/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 -23/9/2018) Thực hiện lới kêu gọi của Hồ Chủ tịch trong phòng trào Thi đua ái quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn nỗ lực trên con đường xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Sáng tạo đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Lào Cai trờ thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?