THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,614

Ngày đăng: 14/08/2018

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital transformation) hiện là vấn đề sống còn của hầu hết tổ chức - doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tại Việt Nam hiện nay, sự tác động, tầm ảnh hưởng của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ diễn ra liên tục, nhanh chóng. Đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng nhiều ứng dụng vào quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?