BẮC NINH CẦN QUYẾT LIỆT HƠN TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 12,136

Ngày đăng: 28/08/2018

BẮC NINH CẦN QUYẾT LIỆT HƠN TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

UBND thành phố Bắc Ninh cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề và cụm công nghiệp. Đây là yêu cầu của đoàn giám sát của Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường khi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh ngày 22/8 về “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường được tổ chức sáng nay tại Bắc Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?