LÀO CAI CHUNG SỨC XÂY DỰNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,421

Ngày đăng: 20/07/2018

LÀO CAI CHUNG SỨC XÂY DỰNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Lào Cai là tỉnh thứ 55 Ký kết chương trình tuyên truyền về biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân Lào Cai chung sức xây dựng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo./.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?