THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT QUY HOẠCH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,384

Ngày đăng: 15/06/2018

THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT QUY HOẠCH

Trước phiên bế mạc sáng nay 15/6 các ĐBQH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch với 96,71% đại biểu tán thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?