QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,423

Ngày đăng: 15/06/2018

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Sau khi được tiếp thu chỉnh lý ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đo đạc và bản đồ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?