QUỐC HỘI THÔNG QUA 3 LUẬT, 2 NGHỊ QUYẾT

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,469

Ngày đăng: 13/06/2018

QUỐC HỘI THÔNG QUA 3 LUẬT, 2 NGHỊ QUYẾT

Sáng 12/6 , Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Thông qua Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Luật Tố cáo (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?