QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO SỬA ĐỔI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,578

Ngày đăng: 15/06/2018

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO SỬA ĐỔI

Với 93,84 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?