PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG KỲ HỌP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,288

Ngày đăng: 15/06/2018

PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG KỲ HỌP

Với 7 Luật và 7 Nghị quyết được thông qua, có thể nói kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 là kỳ họp ngắn nhất nhưng hiệu quả làm việc rất cao. Đây cũng là kỳ hop có nhiêu đổi mới, các đại biểu đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và hành động vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc, quan tâm, thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề cốt lõi của cuộc sống, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công cuộc đổi mới và hội nhập đất nước. Ghi nhận ý kiến đại biểu Quốc hội bên lề hành lang Quốc hội đánh giá về kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?