PHỎNG VẤN BÊN LỀ LUẬT CHĂN NUÔI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 12,913

Ngày đăng: 15/06/2018

PHỎNG VẤN BÊN LỀ LUẬT CHĂN NUÔI

Trao đổi bên hành lang quốc hội, đa số các đại biểu cho rằng việc ban hành luật chăn nuôi là cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, nâng cao năng xuất chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng luật cần quy định điều kiện trong chăn nuôi tránh ô nhiễm môi trường, đồng thời làm rõ thêm một số quy định liên quan đến thức ăn chăn nuôi, quy định về điều kiện trong chăn nuôi trong khu vực nội thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?