NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,531

Ngày đăng: 15/06/2018

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

Tại phiên thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Luật Chăn nuôi, đa số các đại biểu QH cho rằng, với những bất cập tồn tại trong sản xuất, cộng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành chăn nuôi chưa bao quát, điều chỉnh hết các hành vi có trong thực tế sản xuất, kinh doanh; một số quy định không còn phù hợp với các đạo luật mới và với thông lệ quốc tế…nên việc sửa đổi Luật sẽ đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cũng như tiến trình tăng trưởng bền vững và xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?