KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NHƯNG THẤT NGHIỆP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,254

Ngày đăng: 13/06/2018

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NHƯNG THẤT NGHIỆP

Chiều 12/6 , Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Đa số các đại biểu cho rằng, Dự án Luật sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập về pháp luật đối với Giáo dục Đại học trong thời gian qua; hoàn thiện khung pháp lý, giải quyết những vấn đề mới phát sinh và đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Đại học trong thời gian tới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?