CÔNG KHAI VÀ ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIẢI TRÌNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,695

Ngày đăng: 14/06/2018

CÔNG KHAI VÀ ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIẢI TRÌNH

Theo các đại biểu Quốc hội công khai minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan cũng là vấn đề quan trọng cần được quy định rõ trong luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?