THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI SIÊU BÃO RAI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,632

Ngày đăng: 17/12/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI SIÊU BÃO RAI

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 1737/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?