GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN VỚI DÂN TỘC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,339

Ngày đăng: 17/11/2021

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN VỚI DÂN TỘC

Hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển lãm “ Văn hóa soi đường Quốc dân đi” và chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?