RA MẮT HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,198

Ngày đăng: 26/10/2021

RA MẮT HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sáng 25/10 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế khánh thành Hệ thống Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại 07 điểm cầu để kịp thời đưa vào vận hành hệ thống áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 từ trung tuần tháng 11/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?