GIẢM CHI PHÍ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SẢN XUẤT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,196

Ngày đăng: 28/10/2021

GIẢM CHI PHÍ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SẢN XUẤT

“Giảm chi phí để doanh nghiệp phuc hồi sản xuất: “Cần các chính sách đồng bộ cộng hưởng sức mạnh”. Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn "Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?