CẦN TÍNH TOÁN NÂNG CAO TUỔI THỌ CỦA LUẬT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,100

Ngày đăng: 27/10/2021

CẦN TÍNH TOÁN NÂNG CAO TUỔI THỌ CỦA LUẬT

Thảo luận tại hội trường về luật sở hữu trí tuệ, các đại biểu khẳng định trên cơ sở kế thừa những ưu điểm, khắc phục những hạn chế và bổ sung các điều khoản phù hợp, đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên tại một số điều khoản Chính phủ cần lưu ý để có những chỉnh sửa phù hợp, tương thích hơn nữa để luật có sức sống dài hơn”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?