BỔ SUNG HOÀN THIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,237

Ngày đăng: 26/10/2021

BỔ SUNG HOÀN THIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Tại điểm cầu Lâm Đồng, góp ý về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thống kê, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ quan tâm đến nhiều nhóm chỉ tiêu quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?