BỆNH VIỆN GẶP KHÓ TRONG THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,120

Ngày đăng: 28/10/2021

BỆNH VIỆN GẶP KHÓ TRONG THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Việc thanh toán chi phí điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ căn cứ theo văn bản 3100 của BYT và văn bản 2259 của BHXH Việt Nam. Theo đó, chi phí điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh sẽ được BHYT chi trả. Riêng chi phí điều trị bệnh COVID-19 do ngân sách thanh toán. Thực tế hiện nay, quy định này khiến các bệnh viện gặp khó trong khâu phân tách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?