QUY ĐỊNH ĐỀ XUẤT TÍNH ĐIỂM TRÊN GIẤY PHÉP LÁI XE

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,675

Ngày đăng: 19/11/2020

QUY ĐỊNH ĐỀ XUẤT TÍNH ĐIỂM TRÊN GIẤY PHÉP LÁI XE

Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Dự Luật có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến người tham gia giao thông. Trong đó đáng chú ý là quy định về tính điểm của giấy phép lái xe theo hướng giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/ năm. Quy định này đang được dư luận quan tâm và có nhiều ý kiến xung quanh về cách trừ điểm giấy phép lái xe cho phù hợp đối tượng, hành vi và bảo đảm tính khả thi, thống nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?