LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI LẦM LỠ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,066

Ngày đăng: 20/11/2020

LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI LẦM LỠ

Giáo dục một người bình thường đã khó, giáo dục phạm nhân, những con người đã lầm lạc trong nhận thức còn khó khăn gấp bội phần. Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác giáo dục, quản giáo tại các trại giam đã cảm hóa những người từng lầm lỡ, giúp họ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, mời quý vị tìm hiểu về lớp học đặc biệt của những người thầy cũng rất đặc biệt.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?