KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 24,348

Ngày đăng: 25/06/2021

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA QUỐC HỘI KHÓA 14

Quốc hội khóa 15 đón nhận sự chuyển giao nhiệm kỳ trong thời điểm nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh đã, đang và sẽ ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp đến đời sống kinh tế, an sinh xã hội. Những diễn biến mới của tình hình thế giới, những yêu cầu, đòi hỏi to lớn của thời đại hội nhập, chuyển đổi số, những mục tiêu được đặt ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13... đặt thêm trọng trách với Quốc hội khóa 15. Mặc dù vậy, Quốc hội khóa 15 bước vào một nhiệm kỳ mới với hành trang là thành quả to lớn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và những nhiệm kỳ trước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?