BHXH VIỆT NAM NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,830

Ngày đăng: 13/10/2020

BHXH VIỆT NAM NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BHXH Việt Nam đã chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Vậy tính tới thời điểm này các dịch vụ công trực tuyến liên quan BHXH đã và đang được triển khai như thế nào? Những đổi mới này đã tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?