QUẢNG NGÃI: CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO CHỦ ĐỘNG ĐÓNG CỬA PHÒNG DỊCH COVID19

Chuyên mục: BẢN TIN VIRUS CORONA | Lượt xem : 12,325

Ngày đăng: 28/03/2020

QUẢNG NGÃI: CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO CHỦ ĐỘNG ĐÓNG CỬA PHÒNG DỊCH COVID19

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của dịch covid19, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã thông báo dừng tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở và các điểm sinh hoạt tập trung để phòng chống dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?