SƠN LA PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 10,364

Ngày đăng: 17/09/2021

SƠN LA PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Để hạn chế dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thời gian qua, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, còn có những đóng góp không nhỏ của các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?