LÀO CAI CỬ 50 CÁN BỘ Y TẾ GIÚP BÌNH DƯƠNG CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 10,387

Ngày đăng: 17/09/2021

LÀO CAI CỬ 50 CÁN BỘ Y TẾ GIÚP BÌNH DƯƠNG CHỐNG DỊCH

Tiếp tục chung sức với các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Sáng 17/9, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ xuất quân cử cán bộ y tế đến tỉnh Bình Dương tham gia chống dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?