NGÀY 2/10: CÓ 5.490 CA MẮC MỚI COVID-19, THẤP NHẤT TRONG HƠN 1 THÁNG QUA

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 17,303

Ngày đăng: 02/10/2021

NGÀY 2/10: CÓ 5.490 CA MẮC MỚI COVID-19, THẤP NHẤT TRONG HƠN 1 THÁNG QUA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?