QUẢNG TRỊ: LIÊN TIẾP BẮT GIỮ CÁC VỤ XUẤT LẬU KHẨU TRANG Y TẾ

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 13,952

Ngày đăng: 20/03/2020

QUẢNG TRỊ: LIÊN TIẾP BẮT GIỮ CÁC VỤ XUẤT LẬU KHẨU TRANG Y TẾ

Liên tiếp trong những ngày qua, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế sang biên giới nước bạn Lào tiêu thụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?