QUẢNG NGÃI TĂNG CƯỜNG NHIỀU BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 11,700

Ngày đăng: 21/03/2020

QUẢNG NGÃI TĂNG CƯỜNG NHIỀU BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của dịch covid19, các đơn vị chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường ứng phó dịch, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?