ĐÀ NẴNG: KHUYẾN KHÍCH DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC TRỰC TUYẾN PHÒNG DỊCH COVID19

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 11,727

Ngày đăng: 23/03/2020

ĐÀ NẴNG: KHUYẾN KHÍCH DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC TRỰC TUYẾN PHÒNG DỊCH COVID19

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, để góp phần ngăn ngừa và đảm bảo an toàn cho khách hàng, Điện lực Đà Nẵng đã và đang khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ điện lực trực tuyến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?